استراتژی های معاملاتی

دستور معاملاتی آتی

حسابداری

مفاهیم و مقدمات بازارهای آتی و اوراق خرید معامله

قراردادهاي آتي futures contract : قرارداد آتي توافقنامه اي مبتني بر خريد يا فروش دارايي در زمان معين در آينده و با قيمت مشخص است.

يك سرمايه گذار ممكن است، در ماه مارس به كارگزار خود خريد5000 بوشل ذرت را به تحويل در ماه ژوئيه سفارش دهد. اين دستور باید فوراً به يك معامله گر منتقل شود. امکان دارد، همزمان سرمايه گذار ديگري در كنزاس به كارگزار خود، فروش 5000 بوشل ذرت را به تحويل ماه ژوئيه سفارش دهد. اين سفارشات نيز بايد به معامله گر بورس شيكاگو منتقل شود. با ملاقات حضوري دو معامله گر و توافق بر سر قيمت معين، اين معامله انجام ميشود.

در اين حالت گفته میشود، سرمايه گذار نيويوركي كه توافق كرده است، تا غلات تحويل ماه ژوئيه را بخرد، به اصطلاح موقعيت يا موضع معاملاتي خريد را و سرمايه گذار ديگر كه توافق كرده است، تا غلات تحويل ماه ژوئيه را بفروشد، اصطلاحاً موضع معاملاتي فروش اتخاذ كرده است. قيمت مورد توافق طرفين را قيمت قرارداد آتي میگويند.

موضع معاملاتي خريد long Position : در بازار آتي، افرادي كه مبادرت به خريد قرارداد آتي كنند، به گونه ا ي كه متعهد شوند، در تاريخ انقضا دارايي پايه را تحويل بگيرند، اصطلاحاً میگوییم در موضع معاملاتي خريد قرار گرفته اند.

موضع معاملاتي فروش Short Position : به موقعيت فردي كه قرارداد فروش اوراق بهادر، كالا، ارز و مانند اين ها را منعقد كرده، در حالي كه فاقد آن است، اصطلاحاً short مي گويند.

بازار فرابورس over–the–counter market (OTC ): در كنار بازارهاي سازمان يافته بورس، مجموعه ای از بازارهاي فرابورس وجود دارند؛ كه برخلاف بورسها كه از نظر فيزيكي مكان معيني دارند، اين بازارها، به صورت شبكهاي مبتني بر ارتباطات تلفني و رايانه اي هستند كه معامله گراني را به همديگر مرتبط ميسازند كه نميتوانند به طور حضوري با هم ارتباط برقرار كنند. معمولاً، مكالمات تلفني در بازارهاي فرابورس ضبط مي شوند و در دعاوي حقوقي يا در موارد اختلاف برانگيز بين معامله كنندگان، مورد استناد قرار ميگيرند.

پيمانهاي آتي Forward Contracts : پيمان آتي از آن جهت كه توافقي است مبتني بر خريد يا فروش يك دارايي در زماني معين در آينده و با قيمت مشخص، شبيه قرارداد آتي است. اما وجه تمايز اين دو درآن است، كه قراردادهاي آتي در بورس معامله ميشوند و پيمان هاي آتي در بازارهاي فرابورس. مورد معامله، در پيمانهاي آتي اغلب، ارزهاي خارجي هستند.

قراردادهاي اختيار معامله Option : به طور كلي، ميتوان حق اختيار معامله را به دو دسته تقسيم كرد اختيار خريد و اختيار فروش. يك اختيار خريد Call Option در واقع اين حق (و نه الزام) را به دارنده آن ميدهد، كه دارايي موضوع قرارداد را با قيمت معين و در تاريخ مشخص يا قبل از آن، بخرد.به همين ترتيب، يك اختيار فروش Put Option به دارنده آن این حق را ميدهد، كه دارايي موضوع قرارداد را با قيمت معين و در تاريخ مشخصي و يا قبل از آن بفروشد. قيمتي را كه درقرارداد ذكر ميشود، قيمت توافقی يا قيمت اعمال exercise price (strike price ) گويند. و تاريخ ذكر شده در قرارداد را، اصطلاحاً تاريخ انقضا يا سررسيد اختيار معامله Exercise date or expiration date or maturity مي گويند.

اختيار خريد يا فروش، هر كدام به دو حالت اروپايي و آمريكايي تقسيم ميشود. قرارداد اختيار اروپايي European option فقط در تاريخ سررسيد قابليت اعمال دارد. در حالي كه قرارداد اختيار آمريكايي American option در هر زماني قبل از تاريخ سررسيد يا در تاريخ سررسيد قابل اعمال است.

يك ورقه اختيار معامله به دارنده آن حق يا اختيار انجام كاري را ميدهد؛ نه اينكه او را ملزم به انجام كاري كند. اين ويژگي، وجه تمايز ورقه اختیار معامله از قراردادهای آتي است.

انواع معامله گران: سه گروه مهم معامله گران در بازارهاي قراردادهاي آتي، پيمانهاي آتي و قراردادهاي اختيار معامله عبارتند از: پوشش دهندگان ريسك، سفته بازان و آربيتراژگران.

پوشش دهندگان ريسك Hedgers : پوشش دهندگان ريسك در موقعيتي هستند كه در معرض ريسك مرتبط با تغيير قيمت دارايي اند. آنها از قراردادهاي فوق براي كاهش يا حذف اين ريسك استفاده مي كنند. در پوشش ريسك هزينه يا قيمت دريافتي بابت دارايي پايه، تضمين مي شود ولي اينكه نتيجه ناشي از پوشش ريسك بهتر از حالت، عدم پوشش ريسك باشد، هيچ اطميناني وجود ندارد.

مثالی در مورد پوشش ريسك با استفاده از پيمان هاي آتي: شركت اول باید در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰ بابت خرید کالا از شرکت انگلیسی مبلغ ۱۰ میلیون پوند پرداخت نماید. شركت دوم در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰ مبلغ ۳۰ میلیون پوند از مشتری انگلیسی خود دریافت خواهد نمود. نرخ هاي بازار نشان می دهد که استرلینگ سه ماهه آینده را میتوان به ازای هر پوند انگلیس، 5144/1 دلار فروخت و به ازای هر پوند انگلیس، 5149/1 دلار خریداری نمود.

راهبرد پوشش ريسك شركت اول: خرید مبلغ ۱۰ میلیون پوند در بازار پیمان آتی سه ماهه، به منظور تثبیت نرخ مبادله ارزها در نرخ 5149/1 دلار برای مبلغ استرلینگی که خواهد پرداخت.

راهبرد پوشش ريسك شركت دوم: فروش مبلغ 30 میلیون پوند در بازار پیمان آتی سه ماهه، به منظور تثبیت نرخ مبادله ارزها در نرخ 5144/1 دلار برای مبلغ استرلینگی که دريافت خواهد نمود.

مثالی در خصوص پوشش ريسك با استفاده از اختيار معاملات: یک سرمایه گذار1000 سهم مایکروسافت را در اختیار دارد و میخواهد خود را در برابر کاهش احتمالی قیمت سهام در طی دو ماه آینده پوشش دهد. قیمت فعلی سهام مایکروسافت 73 دلار و قیمت اختیار فروش با سررسید در جولای و قیمت توافقی، 65 دلار، معادل 5/2 دلار مي باشد. این شخص ۱۰ قرارداد اختیار فروش (هر قرارداد براي 100 سهم) با هزینه 2500 دلار خریداری مینماید. سرمایه گذار این حق را دارد که در طول دو ماه آینده1000 سهم را حداقل به قیمت 65000 دلار بفروشد.با اينكه انتخاب اين استراتژی2500 دلار هزينه در بردارد، ولي در عوض تضمين ميكند، كه حداقل قيمت فروش سهام براي هر سهم تا زمان سررسيد اختيار، ۶۵ دلار باشد. اگر قيمت بازار سهام کاهش يابد، شخص ميتواند اختيار فروش را اعمال كند و 65000 دلار بابت فروش سهام دريافت كند، كه با كسر هزينه 2500 دلار برای خريداختيار معامله، درآمد خالص وي، مبلغ62500 دلار مي شود. اگر قيمت بازار بیش از۶۵ دلار شود، اختيار فروش اعمال نميشود و منقضي ميگردد.

با اين دو مثال تفاوت بين پيمانهاي آتي و اختيار معاملات براي پوشش ريسك، آشكار ميشود. پيمان هاي آتي براي ايجاد حالت بي تفاوتي نسبت به ريسك طراحي شده ا ند؛ يعني قيمتي را كه پوشش دهنده ريسك برای دارايي پايه دريافت مي كند يا مي پردازد، تثبيت مي كنند. در مقابل، قراردادهاي اختيار معامله تضمين ايجاد ميكنند. این قراردادها براي سرمايه گذاران اين امكان را فراهم ميکنند، که تا خود را در مقابل حركت نامطلوب قيمت، محافظت كنند و در عين حال، از حركت مطلوب قيمتها منتفع شوند. برخلاف پيمانهاي آتي، برای ورود در قراردادهاي اختيار معاملات هزينه هايی جهت قيمت اختيار معامله پرداخت میشود.

سفته بازان Speculate : سفته بازان تمايل دارند كه حركت آتي قيمت دارايي را پيش بيني كنند. قراردادها و پيمانهاي آتی و اختيار معاملات نوعي اهرم ايجاد ميكند. بنابراین سود يا زيان بالقوه آنها افزايش مي يابد.

مثالی در مورد سفته بازي با استفاده از قراردادهاي آتي: سرمایه گذار بر این باور است که پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا در طول دو ماه بعد تقویت خواهد شد و براساس همین پیش بینی میخواهد دست به سفته بازی بزند.

1- 250000 پوند با قيمت 411750 دلار بخرد و در حسابی که به آن بهره تعلق میگیرد، سپرده گذاری نماید، به این امید که بعد از دو ماه میتواند آن را به مبلغ گرانتری بفروشد و سود خود را بردارد.

2- در ۴ قرارداد آتی آوریل (هر قرارداد 62500 پوند)، موضع معاملاتی خرید اتخاذ نماید. این کار باعث ایجاد تعهد سرمایه گذار نسبت به خريد 250000 پوند با قيمت 410250 دلار در ماه آوريل می شود. چنانچه نرخ مبادله ارزها در ماه آوریل بیشتر از 641/1 باشد سرمایه گذار سود خواهد برد.

1- اگر نرخ مبادله ارزها در طول دو ماه به 7/1 برسد، سرمایه گذار با اتخاذ راهبرد اول 13250 دلار و با اتخاذ راهبرد دوم 14750 ذلار سود مي برد.

2- اگر نرخ مبادله ارزها در طول دو ماه به 6/1 برسد، سرمایه گذار با اتخاذ راهبرد اول 11750 دلار و با اتخاذ راهبرد دوم 10250 دلار زيان مي كند.

اين دو گزينه اختلاف كمي را در مقدار سود يا زيان در دو حالت مبادله، در بازار نقدي يا بازار آتي، نشان مي دهد. ولي با احتساب بهره در محاسبات باعث مي شود كه سود يا زيان در دو حالت فوق، يكسان باشند. با اين حساب، تفاوت دو گزينه فوق در چيست؟ گزينه اول به يك سرمايه گذاري و پيش پرداخت مبلغ 411750 دلار نیاز دارد. در حالی كه در گزينه دوم، فقط كمي نقدينگي يعني 25000 دلار لازم است.

مثالی از سفته بازي با استفاده از اختیار معاملات: فرض كنيد الان ماه اكتبر است و يك سفته باز پیش بینی ميكند، كه ارزش شرکت آمازون در دو ماه آینده افزايش خواهد يافت. قيمت سهام فوق در حال حاضر، ۴۰ دلار است و يك اختيار خريد دو ماهه با قيمت اعمال ۴۵ دلار، به قيمت ۲ دلار فروخته ميشود. دو راهكار را براي يك سفته باز با سرمايه ۴۰۰۰ دلار وجود دارد: گزينه اول اين است كه ۱۰۰ سهم بخرد. گزينه دوم شامل خريد ۲۰۰۰ اختيار خريد است. فرض كنيد پيش بيني سفته باز درست باشد و قيمت سهم آمازون در ماه دسامبر به 70 دلار برسد. گزينه اول كه خريد سهام بود، 3000 دلار سود ايجاد مي كند اما گزينه دوم بسيار سودآورتر است. يك اختيار خريد بر روي سهام آمازون با قيمت توافقي ۴۵ دلار، درآمدی معادل ۲۵ دلار نصيب سفته باز ميكند، چرا كه ورقه اختيار خريد، او را قادر مي سازد، كه سهام ۷۰ دلاري را با قيمت ۴۵ دلار بخرد. كل سودی كه در روش دوم نصيب سفته باز ميشود 46000 دلار است.

بنابراين سود حاصل از انتخاب استراتژی اختيار خرید، بيشاز ۱۵ برابر سود حاصل در انتخاب استراتژی خريد سهام است. در ضمن، توجه كنيد كه اوراق اختيار خرید، ميزان زيان بالقوه را نيز افزايش مي دهد.

آربيتراژگران: آربيتراژگران از مزاياي تفاوت قيمت بين دو يا چند بازار مختلف استفاده ميكنند. آربيتراژ عبارت است از فرصت دستيابي به سود بدون ريسك،از طریق ورود همزمان در دو يا چند بازار. فرض كنيد، سهامي همزمان در بورس سهام نيويورك و بورس سهام لندن معامله مي شود. همچنين فرض كنيد، قيمت اين سهام در بورس نيويورك ۱۷۲ دلار و در بورس لندن ۱۰۰ پوند است. اگر نرخ مبادله پوند و دلار، برابر 75/1 دلار براي هر پوند باشد، آنگاه آربيتراژگر ميتواند با خريد مثلاً ۱۰۰ سهام از بورس نيويورك و فروش آن سهام در بازار لندن به سود بدون ريسك 300 دلار دست پيدا كند.

اين متن خلاصه اي است از فصل اول كتاب مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك نوشته جان هال و ترجمه سجاد سياح و علي صالح آبادي است كه بر خواندن مثالهاي بيشتر و درك بهتر مفاهيم لازم است حتما به كتاب مراجعه گردد.

معاملات آتی ارز (Currency Futures)

معاملات آتی ارز به عنوان بخشی از بازارهای مالی فارکس (Forex) شناخته شده که سازوکاری همانند بازار آتی در بورس دارد. همانطور که نام بازار معاملات آتی ارز نشان می دهد در این بازار ارزها مبادله می شوند. برای آنکه سازوکار این بازار را بهتر درک کنیم نیاز است تعریفی از این بازار داشته باشیم.

معاملات آتی ارز چیست؟

معاملات آتی ارز یا معاملات آتی فارکس، به قرارداد های گفته می شود که خرید یا فروش یک ارز خاص را با قیمتی مشخص، به تاریخی مشخص شده در آینده موکول می کند.

از آنجایی که این قراردادها در آینده اجرا میشوند، به آنها معاملات آتی ارز(Currency Futures) گویند.

به عبارت ساده تر قراردادهای آتی ارز، قراردادهای هستند که تمام اطلاعات، مانند قیمتی که باید خرید یا فروش انجام شود و تاریخ سررسید قرارداد برای مبادله را تعیین می نمایند.

قراردادهای آتی ارز، اندکی پس کنار گذاشته شدن «سیستم ثابت نرخ ارز» و استاندارد طلا در بورس کالای شیکاگو(Chicago Mercantile Exchange) در سال 1972 معرفی شد.

از آنجا که قراردادهای آتی دارای استانداردهایی بوده و در یک بورس متمرکز معامله می شوند، باعث شده تا این بازار، بازاری شفاف و منظم باشد.

این بدان معناست که اطلاعاتی مانند نرخ قرارداد به راحتی در دسترس است.

انواع قرارداد

طیف گسترده ای از قراردادهای آتی ارز وجود دارد. اگر از قراردادهای معروف و مرسوم EURUSD(قراردادهای آتی ارزهای یورو و دلار آمریکا) بگذریم، قراردادهای دیگری مانند E-Micro نیز وجود دارند که در اندازه 1.10 قراردادهای آتی ارز معمول هستند.

همچنین جفت ارزهای نو ظهوری مانند BRLUSD(قراردادهای آتی ارزهای رئال برزیل و دلار آمریکا) و RUBUSD(قراردادهای آتی ارزهای روبل روسیه و دلار آمریکا).

هر قرارداد با درجات نقدینگی مختلفی مورد معامله قرار می گیرد. به عنوان مثال، حجم روزانه برای قرارداد های EURUSD ممکن است 500.000 قرارداد باشد در حالی که این حجم در قراردادها نوظهور PLNUSD(زلوتی لهستان و دلار آمریکا) ممکن است 100 قرارداد باشد.

مبادلات آتی ارز

برخلاف خرده فروشی فارکس، که در آن قراردادها از طریق واسطه ها یا بروکر ها معامله میشوند، معاملات آتی ارز در بازارهای متمرکزی منعقد می شوند که مقرراتی همچون قیمت گذاری لحظه ای و شفاف برای تمام معاملات را فراهم می کند.

نرخ بازار برای یک مبادله آتی ارز بدون در نظر گرفتن اینکه معامله گر از کدام کارگزاری استفاده می کند، تقریبا یکسان است.

گروه CME(Chicago Mercantile Exchange)،با 49 قرارداد آتی ارز و گردش مالی روزانه بیش از 100 میلیارد دلار، به بزرگترین بازار معاملات آتی ارز جهان تبدیل شده است.

بورس های کوچکتری از جمله NYSE Euronext، TFX(Tokyo Financial Exchange) و BM&F(Brazilian Mercantile and Futures Exchange) نیز در سراسر جهان حضور دارند.

قراردادهای محبوب

معامله گران و سرمایه گزاران به سوی بازارهای که نقدینگی بالایی دارند جذب می شوند، چرا که این بازارها فرصت بهتری برای بدست آوردن سود فراهم می کنند.

بازارهای نو ظهور معمولا حجم و نقدینگی بسیار کمی دارند، و آنها پیش از جذب قراردادهای بیشتر نیازمند تثبیت و پایدار ساختن خود هستند.

قراردادهای G10، E-mini و E-micro بیشترین معاملات را انجام و بزرگترین نقدینگی را دارا هستند.

خصوصیات

قراردادهای آتی ارز، لیست مشخصاتی مانند حجم قرارداد، حداقل افزایش قیمت و مقدار ارزش مربوطه را باید داشته باشد. این مشخصات به معامله گران کمک می کند تا حجم موقعیت و شرایط مورد نیاز، همچنین سود و زیان احتمالی برای تغییرات مختلف قیمتی در قرارداد را تعیین و نسبت به آن تصمیم گیری کنند.

توسعه بازار معاملات آتی، دستور کار جدی دولت سیزدهم

نوسان‌های ارزی که این روزها به عنوان مساله‌ای مهم در اقتصاد کشور و تعیین مسیر معاملات بازار سرمایه تلقی می‌شود، دولت سیزدهم را بر آن داشته تا کنترل نوسان‌های قیمتی از طریق توسعه بازارهای آتی را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود در نقشه راه غیرتورمی معرفی کند. کارشناسان اعتقاد دارند راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی می‌تواند در مهار نوسانات ارزی کمک کننده باشد و به عقیده آنها اگر ارز را مانند سکه و طلا به عنوان یک کالا در نظر بگیریم امکان معامله آن در بورس کالا وجود دارد و ابزارهای نوین مالی مانند قراردادهای آتی بر روی آن اعمال خواهد شد.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از ایرنا، نوسان‌های ارزی که این روزها به عنوان مساله‌ای مهم در اقتصاد کشور تلقی می‌شود، توانسته به شدت روند معاملات بازار سرمایه را تحت شعاع خود قرار دهد و این بازار را با نوسان‌هایی همراه کرده و منجر به نگرانی سهامداران شده است.

وجود نوسان‌های اخیر در روند معاملات بازار ارز، مسوولان را به این فکر وا داشت تا راه‌های مختلفی برای مهار این موضوع در نظر بگیرند و این موضوع در نقشه راه غیرتورمی دولت با اشاره به راه‌اندازی معاملات آتی مورد توجه جدی قرار گرفت؛ کارشناسان اعتقاد دارند راه‌اندازی دوباره بازار مشتقه ارزی می‌تواند در مهار نوسانات ارزی کمک کننده باشد.

بارها این مساله از سوی فعالان بازار مورد اشاره قرار گرفته است که با ایجاد زمینه‌های لازم برای افزایش پیش‌بینی پذیری بازار ارز، سرمایه‌گذاران راحت‌تر قادر به تصمیم‌گیری‌ برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و نیز دیگر بازارهای موازی هستند و در صورت پوشش نوسان نرخ ارز از طریق ابزارهای موفق، ریسک احتمالی مربوط به تغییرات و تحولات قیمت ارز با کاهش همراه خواهد شد.

استفاده از بازار آتی ارز در بورس در وضعیت تحریمی کشور به عنوان اقدام و سیاستی موفق در نظر گرفته می‌شود که این امر سبب خواهد شد تا فعالان بازار راحت‌تر بتوانند با کسب اطلاعات از آینده این بازار، برنامه‌ریزی فعالیت‌ها و توسعه کسب و کار خود بپردازند.

راهکارهای پوشش نرخ ارز و مهار نوسانات ارزی

در این زمینه «علی جبل عاملی»، کارشناس بازار سرمایه یکی از راهکارهای پوشش نرخ ارز و مهار نوسانات ارزی را راه اندازی معاملات آتی ارز و طلا اعلام کرد و گفت: مهار نوسانات ارزی یکی از مهمترین مسائل حوزه اقتصاد طی سال‌های اخیر بوده و همیشه سیاستگذاران، راه‌حل‌هایی از جنس بازار پول را برای حل این معضل جستجو می‌کردند.

وی اظهار داشت: با وجود تلاش‌های صورت گرفته در بازار سرمایه جهت کمک به کاهش نوسانات ارزی اما هیچ‌گاه اقدام چندان خاصی در این زمینه صورت نگرفت و تصمیمات اتخاذ شده به مرحله اجرا نرسید.

جبل عاملی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته، بارها جلسات زیادی با مشارکت تأمین سرمایه‌ها و برخی دیگر از نهادهای مالی تشکیل شد تا راهکاری برای تأمین مالی بخش نفت و گاز در راستای خرید تجهیزات ارزی از طریق انتشار اوراق ریالی بر پایه ارز پیدا شود که متاسفانه اجرای این اقدام به دلیل وجود برخی از ملاحظات اجرایی و قانونی میسر نشد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: گرچه برخی از عوامل مانند تحولات سیاسی، سیاست‌های پولی، کسری بودجه، دستور معاملاتی آتی نرخ بهره، وضعیت سایر بازارهای رقیب، تراز صادرات و واردات، تورم و نقدینگی زمینه‌ساز ایجاد نوسانات ارزی هستند اما اگر ارز را مانند سکه و طلا به عنوان یک کالا در نظر بگیریم امکان معامله آن در بورس کالا وجود دارد و ابزارهای نوین مالی مانند قراردادهای آتی بر روی آن اعمال خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه راه‌اندازی معاملات آتی ارز از دو جهت می‌تواند کمک کننده به اقتصاد کشور باشد، اظهار داشت: در ابتدا انجام معاملات ارزی از طریق بورس زمینه پوشش ریسک تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان را فراهم می‌کند تا از طریق ابزارهای مختلفی که در اختیار افراد قرار می‌گیرد بتوان زمینه کاهش ریسک نوسانات ارزی را فراهم کرد، البته فعالان بازار باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که ریسک نوسانات ارزی هیچ‌گاه به طور کامل حذف نخواهد شد.

وی ادامه داد: مساله دیگر، پاسخ به تقاضای سوداگرایانه ارز است که همیشه شاهد وجود آن در اقتصاد کشور بوده‌ایم، در صورتی که نتوان در فضای شفاف بازار سرمایه راهکاری را برای این مساله پیدا کرد، تداوم آن کمک کننده به تقویت بازار غیررسمی خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: نکته دیگر که می‌تواند از طریق هماهنگی با بانک مرکزی و سایر بانک‌ها انجام شود بحث انتشار اوراق برای تأمین مالی ارزی طرح‌ها و پروژه‌ها در قالب ریالی و مبنای ارزی است، با این اقدام سرمایه‌گذاران علاوه بر تأمین مالی ارزی از سود ارزی و نوسانات آن بهره‌مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه با این اقدام می‌توان در بازاری شفاف مانند بورس ریسک‌های مرتبط با نوسانات ارزی و تبعات آن را برطرف کرد، افزود: با اجرای آن، مدیریت بازار ارز از دست دلالان و اتاق‌های معاملات فردایی توسط سودجویان و دشمنان واقعی اقتصاد خارج خواهد شد و انواع نیازهای سازنده به ارز در محیطی شفاف مرتفع می‌شوند.

گفتنی است، «احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارای شامگاه سه‌شنبه (‌۲۵ آبان ماه) در حساب کاربری خود در توئیتر از رونمایی کلیات نقشه راه دو سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم در وزارت اقتصاد خبر داد.

وی در این توییت اعلام کرد: «پس از دو ماه همفکری با کارشناسان، امشب وزارت اقتصاد از کلیت نقشه راه دو سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم رونمایی کرد.»

وزارت امور اقتصاد و دارایی در بند نخست از بخش «افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد» نقشه راه غیرتورمی، استفاده از سازوکارهای بورس کالا برای تعیین قیمت و ارتقای شفافیت و در بند سوم، پوشش ریسک نوسانات قیمت مواد اولیه با ایجاد بازار معاملات آتی را مطرح کرده است.

همچنین در بند بازارسازی و اصلاح شبکه توزیع داخلی و خارجی تاکید بر تقویت جایگاه تامین کنندگان خرد کالا در کشور و استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و استارتاپ‌ها برای توزیع کالا، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای بازارسازی کالاها و خدمات ایرانی و تخصصی کردن امور نظارت در دستگاه های متولی شده است.

راه‌اندازی بازار قرادادهای آتی برای فرآورده‌های دستور معاملاتی آتی نفتی در دستور کار بورس

راه‌اندازی بازار قرادادهای آتی برای فرآورده‌های نفتی در دستور کار بورس

تهران- ایرنا- مدیر عامل بورس انرژی گفت: راه اندازی بازار قرادادهای آتی برای فرآورده های نفتی از چند سال گذشته در دستور کار بورس انرژی بود، دستورالعمل های مربوط، آماده و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد که هفته گذشته دستورالعمل راه اندازی بازار آتی بورس انرژی به تصویب رسید.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «علی نقوی» امروز (دوشنبه) در نشست خبری که امروز در محل شرکت بورس انرژی ایران برگزار شد در جمع خبرنگاران به برنامه این شرکت در سال ١٤٠٠ اشاره کرد و افزود: بورس انرژی در سال جاری چند برنامه اصلی را در دستور کار دارد که نخستین آن راه‌اندازی بازار قرادادهای آتی برای فرآورده های نفتی است، در همه بورس های کالایی دنیا بیشترین حجم معاملات را قرارداد مشتقه به خود اختصاص داده است که شامل قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی این بازار از چند سال گذشته در دستور کار بورس انرژی بود، دستورالعمل های مربوطه آماده و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد که هفته گذشته در هیات مدیره سازمان بورس دستورالعمل راه اندازی بازار آتی بورس انرژی به تصویب رسید.

نقوی خاطرنشان کرد: در کنار این اقدام زیرساخت لازم به لحاظ فنی با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و شرکت مدیریت فناوری و شرکت سپرده‌گذاری آماده کردیم، اکنون در مرحله تست نرم افزار معاملاتی قرار داریم و به محض اتمام تست‌ها تلاش می‌کنیم تا در نیمه نخست سال معاملات قرارداد آتی را در بورس انرژی آغاز کنیم.

مدیر عامل بورس انرژی ایران ادامه داد: در نخستین مرحله درخواست کالاهایی مانند بنزین، متانول، میعانات گازی و نفتا را به هیات پذیرش ارسال کرده ایم و قصد داریم تا قراداد آتی را در این چهار محصول آغاز کنیم و در ادامه سایر فرآورده های نفتی به معاملات خود اضافه خواهیم کرد.

وی گفت: اقدام دیگر که پیگیری اجرای آن برای سال جاری هستیم راه اندازی گواهی صرفه جویی کالایی است.

نقوی ادامه داد: در ایران انرژی خارج از استانداردهای روز دنیا در حال مصرف است و ما یکی از مصرف کنندگان بزرگ انرژی در دنبا هستیم.

مدیر عامل بورس انرژی خاطرنشان کرد: از سال های گذشته شورای عالی انرژی راه اندازی شده است و طبق یک دستورالعمل راه اندازی بازار بهینه سازی مصرف انرژی به عهده بورس انرژی قرار داده شده است، آیین نامه‌های آن در شورای عالی انرژی تصویب شده است و دستورالعمل اجرایی راه‌اندازی این بازار هم هفته گذشته در شورای عالی انرژی تصویب شد.

وی افزود: از سمت بورس انرژی گواهی مصرف انرژی در کمیته فقهی سازمان بورس به عنوان یک ابزار جدید مورد بررسی قرار گرفت و بعد از تصویب آن به شورای عالی بورس ارجاع داده شد و در آخرین جلسه شورای عالی بورس در سال ٩٩ گواهی صرفه جویی مصرف انرژی به عنوان یک ابزار مالی به تصویب رسید که امیدواریم بتوانیم در سال ١٤٠٠ این بازار را راه اندازی کنیم و کمک به بحث‌های مصرف انرژی در کشور داشته باشیم.

نقوی گفت: بخش دیگر که بسیار پیگیر آن بوده‌ایم توسعه بازار فیزیکی است که در حوزه بین الملل آمار آن اعلام شده است و در تلاش هستیم تا این حجم از معاملات را حفظ کنیم و آن را افزایش دهیم.

مدیر عامل بورس انرژی گفت: همچنین در کنار این اقدام بازار فیزیک داخلی رشد بیشتری داشته باشد و معاملات فرآورده ها هم در داخل انجام شود.

نقوی در بخشی دیگر از سخنان خود به میزان معاملات بورس انرژی اشاره کرد و گفت: معاملات بورس انرژی در سال ۹۱ با یک میلیارد تومان آغاز شد که این دستور معاملاتی آتی عدد در سال ۹۹ به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.

به گفته وی، ارزش متوسط روزانه معاملات از ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۹۱ اکنون به ۵۴۱ میلیون تومان رسیده است.

عرضه برق توسط ۷۴ نیروگاه در بورس انرژی

نقوی با اشاره به اینکه عرضه برق توسط ۷۴ نیروگاه در بورس انرژی انجام می شود، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۹ تیرماه بالغ بر ۲۹ هزار میلیارد تومان معاملات در بورس انرژی انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۴۰ درصد رشد در ارزش معاملات همراه بوده است.

مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه در بازار برق بیش از سه میلیارد و ۸۱۱ میلیون کیلووات ساعت به ارزش ۲۱۹ میلیارد تومان معامله انجام شد، افزود: در بخش هیدروکربنی بیش از دو میلیون و ۴۱۰ هزار تن انواع فرآورده به ارزش بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان معامله شده است.

وی تاکید کرد: میزان معامله فرآورده های هیدروکربنی از ابتدای افتتاح بورس انرژی بیش از پنج میلیون تن بود که ۱۶ میلیون تن آن در سال ۹۹ معامله شد.

نقوی با اشاره به اینکه اینکه ۷۴ کارگزاری عضو بورس انرژی هستند و معاملات آن را برعهده دارند، گفت: معاملات بورس انرژی از طریق ۹۶ ایستگاه معاملاتی انجام و تاکنون ۴۰۸ کالا و اوراق در این بازار پذیرفته شدند.

جزئیات عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی

مدیرعامل بورس انرژی به عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی گفت: مجلس در بودجه امسال مصوبه ای برای عرضه گاز طبیعی داشت که براساس آن شرکت ملی گاز موظف به عرضه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در بورس انرژی شد.

وی ادامه داد: این مصوبه در هیأت وزیران مورد تصویب قرار گرفت که امیدواریم در نیمه نخست ۱۴۰۰ زمینه معاملات گاز طبیعی در بورس انرژی فراهم شود.

ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال ۹۲

نقوی به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال ۹۲ توسط رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: در بند ۱۳ و ۱۴ این سیاست ها به مواردی از جمله افزایش صادراتی که نفت، گاز، پتروشیمی و فرآورده های نفتی، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز تاکید شده است که از همان زمان تاکنون اجرای این سیاست ها بخشی از وظایف ما بود.

عرضه برق در بورس انرژی توسط نیروگاه های خصوصی و دولتی

مدیرعامل بورس انرژی در ادامه به عرضه برق در بورس انرژی توسط ۳۸ نیروگاه خصوصی و ۳۶ نیروگاه دولتی اشاره کرد و گفت: در بازار مصرف کنندگان بزرگ ۳۹۳ شرکت کد معاملاتی دریافت کرده اند و همچنین ۷۱۶ مصرف کننده به بورس انرژی معرفی شدند و اکنون در حال دریافت کد هستند.

ابزارهای تأمین مالی در بورس انرژی

وی با تاکید بر ابزارهای تأمین مالی در بورس انرژی افزود: اوراق سلف موازی استاندارد به عنوان یک ابزار جدید برای فراورده های نفتی و برق توسط بورس انرژی معرفی شد، بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد که از این میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فراورده و چهار هزار میلیارد تومان مخصوص برق بود.

نقوی به وجود نیروگاه ها در مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: نیروگاه های حاضر در مناطق آزاد از قابلیت صادرات برق برخوردارند، که این امر باعث امضای تفاهم نامه با مناطق آزاد و آغاز معاملات آغاز شد.

رونق عرضه نفت در بورس انرژی

مدیرعامل بورس انرژی با تاکید بر اینکه رونق عرضه نفت در بورس انرژی نیازمند تلاش مصمم امور بین الملل شرکت ملی نفت است، گفت: براساس مصوبه بودجه سال ۹۸ وزارت نفت به صورت ماهانه موظف به عرضه نفت خام سبک، نفت خام سنگین و میعانات به در بورس انرژی شد در حالی که اکنون دیگر این بند در بودجه وجود ندارد.

وی گفت: هیچ گونه اراده ای برای عرضه نفت خام در بورس انرژی از سوی عرضه کننده در کشور وجود ندارد، این درحالیست که بستر و زمینه های لازم برای عرضه نفت در بورس انرژی آماده است.

نقوی با بیان اینکه افزایش حجم معاملات در بورس انرژی نشان دهنده اعتماد وزارت نفت به این بازار است، گفت: عرضه کننده، شرکت ملی نفت است که باید این اراده از سوی این شرکت وجود داشته باشد تا از این طریق خریداران از عرضه منظم و مستمر آسوده خاطر باشد.

مدیرعامل بورس انرژی به عرضه بنزین در رینگ صادراتی بورس انرژی تاکید کرد و گفت: ایران سال گذشته صادرکننده بزرگ بورس انرژی در منطقه و قیمت ساز منطقه در بحث بنزین بود.

اختلافی بین بورس انرژی و وزارتخانه ها وجود ندارد

وی اظهار داشت: هیچ اختلافی بین بورس انرژی و وزارتخانه های نفت و نیرو وجود ندارد، بورس انرژی تخصصی بوده و افرادی که دارای شرایط باشند می توانند در این بازار شرکت کنند اما در این بازار جایی برای ورود مردم عادی وجود ندارد.

مصوبه معاملات برق در بورس انرژی

نقوی ادامه داد: سال گذشته مصوبه ای در هیأت وزیران تصویب شد که مصرف کننده بالای ۵ مگاوات معاملات خود را از طریق بورس دستور معاملاتی آتی انجام دهد و این تصمیم از اردیبهشت سال جاری انجام شد.

مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه توجه وزارت نیرو به بورس کمی دیر بود که این امر باعث حجم پایین معاملات برق در بورس انرژی شد، اظهار داشت: وزارت نیرو و شرکت توانیر علاوه بر اینکه تولیدکننده است، خریدار و نیز رگولاتور هم است، در حالی که بخش رگولاتور باید از بخش تولیدکننده تفکیک شود.

پیچیدگی انجام معاملات آب در بورس انرژی

وی به آخرین اقدامات صورت گرفته برای معامله آب در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: در این مورد مطالعات گسترده ای انجام شد و براساس تصمیمات اتخاذ شده قرار بود تا معاملات در منطقه ای به نام هرمزگان انجام شد اما اجرای با نتیجه مثبتی همراه نشد، معامله آب در بورس انرژی به دلیل اینکه نسبت به سایر کالاها با پیچیدگی های خاصی همراه است معاملات آن با تاخیر همراه شده است اما بورس انرژی از آمادگی کافی برای انجام معاملات برخوردار است.

دستورالعمل معاملات آتی به بورس انرژی ایران ابلاغ شد

هیات ‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل اجرایی معاملات بازار آتی در بورس انرژی ایران را تصویب کرد تا از این رهگذر سرمایه‌گذاران امکان معامله روی ابزارهای مالی در حوزه حامل‌های انرژی را داشته‌ باشند.

دستورالعمل معاملات آتی به بورس انرژی ایران ابلاغ شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا، محسن خدابخش معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ابلاغ دستورالعمل معاملات آتی در بورس انرژی منجر به افزایش سطح پیش‌بینی پذیری در خصوص فراورده‌های هیدروکربوری و به دنبال آن افزایش سوددهی و شفافیت بیش‌تر شرکت‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی می‌شود.

وی اضافه کرد: زیرساخت‌های مقرراتی بورس انرژی برای این معاملات فراهم شده‌ و هم‌اکنون این شرکت در حال تجهیز زیرساخت‌های فنی خود برای اجرایی‌کردن بازار آتی است.

خدابخش درباره‌ مزایای این امکان در معاملات بورس انرژی گفت: یکی از برنامه‌های بورس انرژی ایران در راستای پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاران راه‌اندازی بازار معاملات قراردادهای آتی بود که پیشنهادات بورس انرژی بررسی و تصویب شد.

به گفته وی اکنون با ابلاغ این دستورالعمل و آغاز به کار معاملات آتی در بورس انرژی امکان بهره‌مندی عرضه‌کنندگان، خریداران و سرمایه‌گذاران از این بازار فراهم می‌شود و متقاضیان می‌توانند از منافع ناشی از کشف قیمت در بورس انرژی بهره‌مند شوند.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با اشاره به کارکردهای بسیاری که بازار آتی برای عرضه‌کنندگان و خریداران دارد، اضافه کرد: پوشش ریسک نوسانات قیمت کالاها با نوسانات بالای قیمتی، تضمین معاملات توسط اتاق پایاپای و درنتیجه کاهش ریسک نکول، دوسویه‌ بودن بازار و وجود اهرم از مهم‌ترین نکات این بازار است.

نایب رییس هیئت‌مدیره سازمان عنوان کرد بورس انرژی ایران همواره به‌دنبال گسترش ابزارهای مرتبط با حوزه‌های فعالیتی خود بوده و پیشنهادهایش را به سازمان ارائه می‌کند و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در راستای توسعه ابزارهای جدید پس از بررسی، ابزارهای مناسب را به تصویب رسانده است.

خدابخش گفت: معاملات آتی، معاملاتی پیچیده و همراه با ریسک‌هایی بالاتر از خرید و فروش سهام است که لازم است سرمایه گذاران به آن توجه داشته باشند.

وی در پایان راه‌اندازی بازار آتی در بورس انرژی را فرصتی تاریخی برای وزارت نفت، شرکت‌های تابعه آن و صاحبان صنایع پالایشی و پتروشیمی دانست تا بتوانند از ظرفیت‌های این بازار برای مدیریت و پوشش ریسک، شفافیت و افزایش سودآوری استفاده کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا